หลังจากลงทะเบียนและนำใบนำฝากชำระเงิน  (Bill Payment Pay-In Slip)  ไปชำระที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว  ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2560  เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1
กำหนดการเปิดรับสมัครรอบสอง
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel

หมายเหตุ : การสมัครแบบกลุ่มจะต้องส่งตัวแทนมารับเสื้อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)