เชียงใหม่

สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานหลวงราชพฤกษ์

จำนวนนักวิ่ง : 3,000 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง : N/A

สถานที่รับสมัคร : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ : 092-6573699, 053-112325 ต่อ 16

Email : [email protected]

วันและสถานที่รับเสื้อ : 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โทร 092-6573699

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง

2 KM


5 KM


10.5 KM


21 KM