ชลบุรี

สถานที่จัดกิจกรรม : สวนสาธารณะตำหนักน้ำและถนนเลียบชายทะเล

จำนวนนักวิ่ง : 5,000 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง : 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตึกชลนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น ๔ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

เบอร์โทรติดต่อ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โทร 0 3893 2478-9 (ในเวลาราชการ)

วันและสถานที่รับเสื้อ : 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี โทร 038-932478-9

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง

2 KM


5 KM


10.5 KM


21 KM