ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล รวมพลัง สานฝัน สร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง
รายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2560

ประเภทการวิ่งและค่าสมัคร

 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run - 5 KM 400 บาท
 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง Cancer Fun Run - 5 KM 400 บาท
 • มินิฮาล์ฟมาราธอน Mini-Half Marathon - 10.5 KM 400 บาท
 • ฮาล์ฟมาราธอน Half Marathon - 21 KM 500 บาท

ประเภทและรุ่นอายุการแข่งขัน

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ FUN RUN 5 KM
 • ไม่แบ่งรุ่นอายุและเพศ
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง CANCER FUN RUN 5 KM
 • ไม่แบ่งรุ่นอายุและเพศ
มินิฮาล์ฟมาราธอน MINI-HALF MARATHON 10.5 KM
 • ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี/ชาย อายุ 30-39 ปี/ชาย อายุ 40-49 ปี/ชาย อายุ 50-59 ปี/ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี/หญิง อายุ 30-39 ปี/หญิง อายุ 40-49 ปี/หญิง อายุ 50-59 ปี/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป
ฮาล์ฟมาราธอน HALF MARATHON 21 KM
 • ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี/ชาย อายุ 30-39 ปี/ชาย อายุ 40-49 ปี/ชาย อายุ 50-59 ปี/ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี/หญิง อายุ 30-39 ปี/หญิง อายุ 40-49 ปี/หญิง อายุ 50-59 ปี/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป

แผนที่และเส้นทางการวิ่ง

จุด Start ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยทั่วไป ศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนกำแพงเพชร 6 เส้นหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่


 • ประเภท เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run และ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง Cancer Fun Run: เส้นทางในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

 • ประเภท มินิฮาล์ฟมาราธอน Mini-Half Marathon: เส้นทางในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

 • ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน Half Marathon: เส้นทางในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) ถนนกำแพงเพชร 6 และโครงการนอร์ทปาร์ค

รางวัลการแข่งขัน

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ FUN RUN 5 KM
 • เหรียญทอง (สำหรับ 60 คนแรกของประเภท)
 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง CANCER FUN RUN 5 KM
 • เหรียญทอง (สำหรับ 60 คนแรกของประเภท)
 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย
มินิฮาล์ฟมาราธอน MINI-HALF MARATHON 10.5 KM
 • อันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่น จะได้รับรางวัลพระราชทาน
 • เหรียญทอง (สำหรับ 60 คนแรกของประเภท)
 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย
ฮาล์ฟมาราธอน HALF MARATHON 21 KM
 • อันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่น จะได้รับรางวัลพระราชทาน
 • เหรียญทอง (สำหรับ 60 คนแรกของประเภท)
 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย

เหรียญรางวัล

FUN RUN 5 KM และ CANCER FUN RUN 5 KM
MINI-HALF MARATHON 10.5 KM
HALF MARATHON 21 KM

เสื้อ

FUN RUN 5 KM และ CANCER FUN RUN 5 KM
MINI-HALF MARATHON 10.5 KM
HALF MARATHON 21 KM
ขนาดเสื้อ XS S M L XL XXL XXXL
รอบอก (นิ้ว) 36 38 40 42 44 46 48
ความยาว (นิ้ว) 26 27 28 29 30 31 31

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครรอบสอง
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
ที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) เวลา 9.00-15.00 น.
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
www.cracharityrun.com

ช่องทาง/วิธีการชำระเงิน

สามารถนำใบนำฝากชำระเงิน (Bill Payment Pay-In Slip) ไปชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือชำระผ่านทาง Application : SCB Internet Banking (SCB EASY)

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

 • การจัดส่งทางไปรษณีย์ : วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560
 • รับด้วยตนเอง : วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-15.00 น.

 • กรณีรับด้วยตนเอง : แสดงหลักฐานการชำระเงิน + บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีฝากบุคคลอื่นมารับ : แสดงหลักฐานการชำระเงิน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก
 • กรณีสมัครแบบกลุ่ม : ส่งตัวแทนมารับเพียงคนเดียว แสดงหลักฐานการชำระเงิน + บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับ
 • กรณีสมัครแบบกลุ่ม โดยให้ผู้อื่นมารับแทนซึ่งผู้นั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม : แสดงหลักฐานการชำระเงิน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่ม

กำหนดการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (วันจัดกิจกรรม)

 • 04.00 น. เปิดบริการจุดรับฝากของ
 • 04.40 น. นักวิ่งระยะ HALF MARATHON 21 KM เข้าสู่พื้นที่ปล่อยตัว
 • 05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง HALF MARATHON 21 KM
 • 05.10 น. นักวิ่งระยะ MINI-HALF MARATHON 10.5 KM, FUN RUN 5 KM และ CANCER FUN RUN 5 KM เข้าสู่พื้นที่ปล่อยตัว
 • 05.20 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
 • 05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
 • 05.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง MINI-HALF MARATHON 10.5 KM
 • 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN 5 KM และ CANCER FUN RUN 5 KM
 • 08.00 น. พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
 • 09.00 น. ตัดตัวนักวิ่งทุกระยะ/ปิดการแข่งขัน
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**