กำหนดการ
สถานที่จัดงานและเส้นทางการวิ่งในแต่ละจังหวัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 สามารถเลือกเส้นทางการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด 10 เส้นทาง


1. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

2. นครราชสีมา : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

3. ร้อยเอ็ด : บึงพลาญชัย

4. เชียงใหม่ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์

5. เพชรบูรณ์ : จุดชมวิวเขาค้อ

6. หนองคาย : ลานน้ำพุ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

7. ชลบุรี : สวนสาธารณะตำหนักน้ำ และถนนเลียบชายทะเล

8. เพชรบุรี : หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9. สุราษฎร์ธานี : สนามกีฬากลางจังหวัด

10. ตรัง : สนามกีฬากลางจังหวัด


ประเภทการวิ่ง

ประเภทการวิ่ง ระยะทาง ประเภทการแข่งขัน อัตรค่าสมัคร ผู้สมัครจะได้รับ
เพศ กลุ่มอายุ เสื้อ เบอร์วิ่ง กระเป๋าเป้
หูรูด
เหรียญรางวัล
Finisher
เข็มกลัดพระรูป
พระราชทาน
Finisher
Half Marathon 21 KM ชาย
หญิง
ไม่เกิน 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
700 บาท
มีชิพจับเวลา
Mini Marathon 10.5 KM ชาย
หญิง
ไม่เกิน 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
600 บาท
มีชิพจับเวลา
Fun Run 5/2 KM ไม่แบ่งกลุ่มการแข่งขัน 500 บาท
VIP วิ่งได้ทุกระยะ ไม่แบ่งกลุ่มการแข่งขัน 1,500 บาทช่องทางการสมัครและการจำกัดจำนวนนักวิ่งในแต่ละจังหวัด

สมัครออนไลน์ : พร้อมกันทั่วประเทศได้ทาง www.cracharityrun.com ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

สมัครด้วยตนเอง :

จังหวัดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม จำกัดจำนวนนักวิ่ง วันและเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร เบอร์โทรติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 6,000 คน 22, 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
เวลา 9.00-15.00 น.
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
06 4585 5257
0 2576 6833-36
นครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10,000 คน 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานกกท.จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเมนสเตเดียม ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย 044 932 109
ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย 10,101 คน 22 ก.ค. - 31 ส.ค. 62 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 08 3672 0314
043 515 021
เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 3,000 คน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 092-6573699
053-112325 ต่อ 16
[email protected]
เพชรบูรณ์ จุดชมวิวเขาค้อ 5,000 คน 22 ก.ค. - 31 ส.ค. 62 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 056-737-094

2. ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก
โทร 09-5837-5271
โทร 056-701-115

3. ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ
โทร 08-8149-8882
โทร 056-728-044

4. ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า
โทร 08-6591-0513
โทร 056-709-439

5. ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว
โทร 08-7730-4458
โทร 056-779-038

6. ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่
โทร 09-3140-9740
โทร 056-781-075

7. ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง
โทร 06-4563-5412
โทร 056-758-137

8. ที่ว่าการอำเภอชนแดน
โทร 08-6928-2831
โทร 056-761-230

9. ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน
โทร 08-1379-0729
โทร 056-731-264

10. ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี
โทร 09-3193-8420
โทร 056-791-690

11. ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ
โทร 08-3163-8187
โทร 056-799-508
08 9861 8589
09 5723 9595
หนองคาย ลานน้ำพุ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 5,000 คน 1 ส.ค.- 31 ส.ค. 2562 โรงพยาบาลหนองคาย
โทร 042 413456-65

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
โทร 042 431015

โรงพยาบาลโพนพิสัย
โทร 042 471204-5

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
โทร 042 451125

โรงพยาบาลสังคม
โทร 042 441414

โรงพยาบาลสระใคร
โทร 042 419191

โรงพยาบาลเฝ้าไร่
โทร 042 417226

โรงพยาบาลรัตนวาปี
โทร 042 901058

โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
โทร 042 483186

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย
โทร 042 465074

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
โทร 042 413354

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ
โทร 042 431049

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย
โทร 042 471304

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่
โทร 042 451145

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม
โทร 042 441087

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร
โทร 042 431049

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่
โทร 042 417232

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี
โทร 042 418234

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก
โทร 042 483380
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
โทร 042 411771

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โทร 042 413354, 042 421438 และ 042 422923
ชลบุรี สวนสาธารณะตำหนักน้ำ
และถนนเลียบชายทะเล
5,000 คน 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตึกชลนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร 0 3893 2478-9 (ในเวลาราชการ)
0 3893 2478-9
เพชรบุรี หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3,000 คน 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

2. สำนักงานจัดหวัดเพชรบุรี

3. อำเภอทุกอำเภอ

4. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

5. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกอำเภอ

7. โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 117 แห่ง
089 918 9155
086 316 7856
089 018 3613
081 199 2758
สุราษฎร์ธานี สนามกีฬากลางจังหวัด 3,000 คน 22 ก.ค. - 31 ส.ค. 62 1. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
(ผู้ประสานงาน คุณอมรรัตน์
โทร 061-181-9890)

2. สนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานี
(ผู้ประสานงาน คุณพัณณิศา
โทร 082-484-9132)
06 1181 9890
08 9472 7609
ตรัง สนามกีฬากลางจังหวัด 3,000 คน

การชำระเงิน : ระบบการชำระเงินของโครงการใช้ระบบการชำระค่าสมัครจากใบเแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ หรือทาง Application ของธนาคารโดยเลือกเมนู สแกนจ่าย โดยผู้สมัครจะได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมบาร์โค้ดการชำระค่าสมัคร ภายหลังจากที่กรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครทางหน้าเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน


รางวัลและของที่ระลึกการแข่งขัน

ถ้วยพระราชทาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 40 รางวัล (จังหวัดละ 4 รางวัล)


สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะ Half Marathon

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะ Half Marathon

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะ Mini Marathon

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะ Mini Marathon


โล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 300 รางวัล (จังหวัดละ 30 รางวัล)


สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี / 30 -39 ปี / 40– 49 ปี / 50– 59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

ประเภทการวิ่ง : Mini Marathon


โล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 300 รางวัล (จังหวัดละ 30 รางวัล)


สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี / 30 -39 ปี / 40– 49 ปี / 50– 59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

ประเภทการวิ่ง : Half Marathon


เข็มกลัดผู้พิชิต

สำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอนและระยะวีไอพีทุกท่าน


เหรียญรางวัลสำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน