ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้สมัครที่ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและ Track Number
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/