หนองคาย

สถานที่จัดกิจกรรม : ลานน้ำพุ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

จำนวนนักวิ่ง : 5,000 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง :

สถานที่รับสมัคร :
โรงพยาบาลหนองคาย โทร 042 413456-65
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โทร 042 431015
โรงพยาบาลโพนพิสัย โทร 042 471204-5
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ โทร 042 451125
โรงพยาบาลสังคม โทร 042 441414
โรงพยาบาลสระใคร โทร 042 419191
โรงพยาบาลเฝ้าไร่ โทร 042 417226
โรงพยาบาลรัตนวาปี โทร 042 901058
โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โทร 042 483186
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย โทร 042 465074
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย โทร 042 413354
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ โทร 042 431049
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย โทร 042 471304
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ โทร 042 451145
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม โทร 042 441087
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร โทร 042 431049
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ โทร 042 417232
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี โทร 042 418234
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก โทร 042 483380

เบอร์โทรติดต่อ :
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย เบอร์โทรศัพท์ 042 411771
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เบอร์โทรศัพท์ 042 413354, 042 421438 และ 042 422923

วันและสถานที่รับเสื้อ : 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย โทร 042-411771

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง

2 KM


5 KM


10.5 KM


21 KM