เพชรบูรณ์

สถานที่จัดกิจกรรม : จุดชมวิวเขาค้อ

จำนวนนักวิ่ง : 5,000 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง : 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

สถานที่รับสมัคร :
1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 056-737-094
2. ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก โทร 09-5837-5271, 056-701-115
3. ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ โทร 08-8149-8882, 056-728-044
4. ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า โทร 08-6591-0513, 056-709-439
5. ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว โทร 08-7730-4458, 056-779-038
6. ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ โทร 09-3140-9740, 056-781-075
7. ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง โทร 06-4563-5412, 056-758-137
8. ที่ว่าการอำเภอชนแดน โทร 08-6928-2831, 056-761-230
9. ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน โทร 08-1379-0729, 056-731-264
10. ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี โทร 09-3193-8420, 056-791-690
11. ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ โทร 08-3163-8187, 056-799-508

เบอร์โทรติดต่อ : 08 9861 8589, 09 5723 9595

วันและสถานที่รับเสื้อ : 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ และ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ จุดชมวิวเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร 056-737094

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง