เพชรบุรี

สถานที่จัดกิจกรรม : หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนนักวิ่ง : 3,000 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง : 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

สถานที่รับสมัคร :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
2. สำนักงานจัดหวัดเพชรบุรี
3. อำเภอทุกอำเภอ
4. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
5. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกอำเภอ
7. โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 117 แห่ง

เบอร์โทรติดต่อ : 089 918 9155, 086 316 7856, 089 018 3613, 081 199 2758

วันและสถานที่รับเสื้อ : 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โทร 032 425100

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง

2 KM


5 KM


10.5 KM


21 KM