ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล รวมพลัง สานฝัน สร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายระยะที่ 1 ในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ


เปิดรับสมัครรอบสอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.cracharityrun.com

รายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-576-6833-36