ร้อยเอ็ด

สถานที่จัดกิจกรรม : บึงพลาญชัย

จำนวนนักวิ่ง : 10,101 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง : 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

สถานที่รับสมัคร : อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เบอร์โทรติดต่อ : 08 3672 0314, 043 515 021

วันและสถานที่รับเสื้อ :

นักวิ่งที่สมัครเป็นกลุ่ม

รับ BIB และเสื้อได้ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น ณ ห้องเรียนทางไกลชั้น 1 ตึกศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นักวิ่งที่สมัครด้วยตนเอง

รับ BIB และเสื้อได้ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 21.00 น ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เบอร์โทร. โทร 098 - 3614514 นพ.ฐมฤกษ์ ผู้ประสานงาน

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเสื้อ

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง

2 KM


5 KM


10.5 KM


21 KM