สุราษฎร์ธานี

สถานที่จัดกิจกรรม : สนามกีฬากลางจังหวัด

จำนวนนักวิ่ง : 3,000 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง : 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

สถานที่รับสมัคร :
1. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี (ผู้ประสานงาน คุณอมรรัตน์ โทร 061-181-9890)
2. สนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานี (ผู้ประสานงาน คุณพัณณิศา โทร 082-484-9132

เบอร์โทรติดต่อ : 06 1181 9890, 08 9472 7609

วันและสถานที่รับเสื้อ : วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 20.00 น ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0878368811 อมรรัตน์ 0897248089 ปนัดดา

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง

2 KM


5 KM


10.5 KM


21 KM