ตรัง

สถานที่จัดกิจกรรม : สนามกีฬากลางจังหวัด

จำนวนนักวิ่ง : 3,000 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง : 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

สถานที่รับสมัคร : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โทร 0 7557 0541

เบอร์โทรติดต่อ : สำนักงานจังหวัดตรัง โทร 0 7521 8516, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โทร 0 7557 0541

วันและสถานที่รับเสื้อ : 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โทร 0 7557 0541

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง

2 KM


5 KM


10.5 KM


21 KM