ประเภทการวิ่ง ๔ กลุ่ม


เส้นทางการวิ่งพร้อมกัน ๔ ภาค

ผู้เข้าร่วมโครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ สามารถเลือกเส้นทางการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด ๔ เส้นทาง

ภาคกลาง – กรุงเทพมหานคร

ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๕ เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ – เชียงใหม่

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิม สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า ๔๖๘ ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน – ร้อยเอ็ด

ณ บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ เป็นบึงที่เกิดจากพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก) นำชาวบ้าน ๔๐,๐๐๐ คน ขุดขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่าง ๆ หลายพันธุ์ และเป็นสถานที่จัดงานที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคใต้ – สุราษฎร์ธานี

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขนาดพื้นที่ ๘๑ ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูแลโดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ๔ จังหวัด

หมายเหตุ เลขที่บัญชีดังกล่าว เพื่อรับบริจาคสมทบทุนเท่านั้น ไม่รับชำระค่าสมัครผ่านการโอนเข้าบัญชีนี้

ช่องทางการสมัครและการจำกัดจำนวนนักวิ่ง

สมัครออนไลน์: พร้อมกันทั่วประเทศได้ที่ www.cracharityrun.com

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

สมัครด้วยตนเอง:

การชำระเงิน: ระบบการชำระเงินของโครงการใช้ระบบการชำระค่าสมัครจากใบเแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือทาง Application SCB Easy เลือกเมนู สแกนจ่าย โดยผู้สมัครจะได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมบาร์โค้ดการชำระค่าสมัคร ภายหลังจากที่กรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครทางหน้าเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน ๕ วัน


เสื้อสำหรับนักวิ่ง

โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ


กำหนดการรับ Race Pack (เสื้อวิ่งและ BIB) ด้วยตนเอง

#สถานที่รับสำหรับผู้สมัครวิ่ง

#หลักฐานการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

สมัครแบบเดี่ยว

แสดงใบนำฝากชำระเงินค่าสมัครที่ได้รับจากทางเว็บไซด์ www.cracharityrun.com + หลักฐานการชำระเงิน + บัตรประจำตัวประชาชน

สมัครแบบกลุ่ม

ส่งตัวแทนมารับเพียงคนเดียว โดยแสดงใบนำฝากชำระเงินค่าสมัครที่ได้รับจากทางเว็บไซด์ www.cracharityrun.com + หลักฐานการชำระเงิน + บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับ


รางวัลและของที่ระลึกการแข่งขัน

โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จำนวน ๑๖ รางวัล (ภาคละ ๔ รางวัล)

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


โล่รางวัล

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ – ๓ ชายและหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๙ ปี / ๓๐-๓๙ ปี / ๔๐–๔๙ ปี / ๕๐–๕๙ ปี / ๖๐ ปีขึ้นไป

ประเภทการวิ่ง: ระยะฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน

รวมจำนวน ๒๔๐ รางวัล (ภาคละ ๖๐ รางวัล)


เข็มกลัดผู้พิชิต

สำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน ทุกท่าน


เหรียญรางวัลสำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน


กำหนดการ

หมายเหตุ เวลาตัดตัวคือ เวลาที่นักวิ่งที่วิ่งเกินเวลานี้ จะหมดสิทธิรับรางวัล รับเหรียญ