ประเภทการวิ่ง ๔ กลุ่ม


เส้นทางการวิ่งพร้อมกัน ๔ ภาค

ผู้เข้าร่วมโครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ สามารถเลือกเส้นทางการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด ๔ เส้นทาง

ภาคกลาง – กรุงเทพมหานคร

ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๕ เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ – เชียงใหม่

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิม สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า ๔๖๘ ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน – ร้อยเอ็ด

ณ บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ เป็นบึงที่เกิดจากพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก) นำชาวบ้าน ๔๐,๐๐๐ คน ขุดขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่าง ๆ หลายพันธุ์ และเป็นสถานที่จัดงานที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคใต้ – สุราษฎร์ธานี

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขนาดพื้นที่ ๘๑ ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูแลโดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ๔ จังหวัด

หมายเหตุ เลขที่บัญชีดังกล่าว เพื่อรับบริจาคสมทบทุนเท่านั้น ไม่รับชำระค่าสมัครผ่านการโอนเข้าบัญชีนี้

ช่องทางการสมัครและการจำกัดจำนวนนักวิ่ง

สมัครออนไลน์: พร้อมกันทั่วประเทศได้ที่ www.cracharityrun.com

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

สมัครด้วยตนเอง:

การชำระเงิน: ระบบการชำระเงินของโครงการใช้ระบบการชำระค่าสมัครจากใบเแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือทาง Application SCB Easy เลือกเมนู สแกนจ่าย โดยผู้สมัครจะได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมบาร์โค้ดการชำระค่าสมัคร ภายหลังจากที่กรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครทางหน้าเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน ๕ วัน


เสื้อสำหรับนักวิ่ง

โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ


กำหนดการรับ Race Pack (เสื้อวิ่งและ BIB) ด้วยตนเอง

#สถานที่รับสำหรับผู้สมัครวิ่ง

#หลักฐานการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

สมัครแบบเดี่ยว

แสดงใบนำฝากชำระเงินค่าสมัครที่ได้รับจากทางเว็บไซด์ www.cracharityrun.com + หลักฐานการชำระเงิน + บัตรประจำตัวประชาชน

สมัครแบบกลุ่ม

ส่งตัวแทนมารับเพียงคนเดียว โดยแสดงใบนำฝากชำระเงินค่าสมัครที่ได้รับจากทางเว็บไซด์ www.cracharityrun.com + หลักฐานการชำระเงิน + บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับ


รางวัลและของที่ระลึกการแข่งขัน

โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จำนวน ๑๖ รางวัล (ภาคละ ๔ รางวัล)

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชาย ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ หญิง ประเภทการวิ่ง ระยะมินิมาราธอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


โล่รางวัล

สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ – ๓ ชายและหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๙ ปี / ๓๐-๓๙ ปี / ๔๐–๔๙ ปี / ๕๐–๕๙ ปี / ๖๐ ปีขึ้นไป

ประเภทการวิ่ง: ระยะฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน

รวมจำนวน ๒๔๐ รางวัล (ภาคละ ๖๐ รางวัล)


เข็มกลัดผู้พิชิต

สำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัย ประเภทการวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน ทุกท่าน


เหรียญรางวัลสำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน


กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เดิน-วิ่ง วิถีไทย ร่วมก้าวพร้อมกัน ๔ จังหวัด เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

๐๔.๐๐ น. ลงทะเบียนนักวิ่ง สื่อมวลชนและช่างภาพ

๐๔.๔๐ น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กม. เข้าสู่พื้นที่ปล่อยตัว

๐๕.๐๐ น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กม.

๐๕.๒๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันของแต่ละจังหวัด

๐๕.๓๐ น. อบอุ่นร่างกาย

๐๕.๔๐ น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน ๑๐.๕ กม.

๐๖.๐๐ น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กม. และระยะเดินวิ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ๒ กม.

๐๘.๐๐ น. พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานและโล่รางวัลภาพพิมพ์ลายฝีพระหัตถ์ สำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทตามรุ่นอายุและเพศ

๐๘.๓๐ น. ตัดตัวนักวิ่งทุกระยะ/ปิดการแข่งขัน

ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กม.

๐๕.๐๐ น. ปล่อยตัว

๐๘.๓๐ น. ตัดตัว

รวม ๓.๓๐ ชม.

มินิมาราธอน ๑๐.๕ กม.

๐๕.๔๐ น. ปล่อยตัว

๐๘.๑๐ น. ตัดตัว

รวม ๒.๓๐ ชม.

เดินวิ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ๒ กม./เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กม.

๐๖.๐๐ น. ปล่อยตัว

หมายเหตุ เวลาตัดตัวคือ เวลาที่นักวิ่งที่วิ่งเกินเวลานี้ จะหมดสิทธิรับรางวัล รับเหรียญ