ตรวจสอบหมายเลข EMS สำหรับผู้สมัครวิ่งภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร ที่ให้จัดส่งทางไปรษณีย์

ติดตามสถานะการจัดส่งได้ที่ Track Thailand Post
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ สำหรับผู้สมัครวิ่งภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี ที่ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
ตรวจสอบเลขเบอร์วิ่ง (BIB No.) สำหรับผู้สมัครวิ่งภาคกลาง – กรุงเทพมหานคร

เพียงแค่คลิกเลือกลิ้งค์ตามระยะวิ่งที่ลงสมัครไว้ กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อตัวเอง (ตามที่สมัคร)

Cancer Walk and Run

Fun Run

Mini Marathon

Half Marathon


ตรวจสอบเลขเบอร์วิ่ง (BIB No.) สำหรับผู้สมัครวิ่งภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี

เพียงแค่คลิกเลือกลิ้งค์ตามระยะวิ่งที่ลงสมัครไว้ กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อตัวเอง (ตามที่สมัคร)

Cancer Walk and Run

Fun Run

Mini Marathon

Half Marathon


ตรวจสอบเลขเบอร์วิ่ง (BIB No.) สำหรับผู้สมัครวิ่งภาคเหนือ - เชียงใหม่

เพียงแค่คลิกเลือกลิ้งค์ตามระยะวิ่งที่ลงสมัครไว้ กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อตัวเอง (ตามที่สมัคร)

Cancer Walk and Run

Fun Run

Mini Marathon

Half Marathon

กำหนดการรับ Race Pack (เสื้อวิ่งและ BIB) ด้วยตนเอง